Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator websitePerfectionisme | Ann Devynck

De OCP-methodiek is een manier van coachen die door Marcel Hendrickx ontwikkeld werd vanuit zijn jarenlange ervaring als internationaal erkend NLP-trainer (INLPTA) en vanuit zijn missie om mensen van hun perfectionisme te bevrijden.  OCP staat voor "Ontwikkelingsgericht Coachen van Perfectionisme". In de methodiek worden een aantal principes gevolgd en technieken gecombineerd in een korte krachtige op heling en zelfsturing gerichte interventie.

De methodiek is gebaseerd op de principes rond interne delen binnen NLP.  NLP gaat ervan uit dat we als mens bestaan uit verschillende "sturende" delen. Die delen liggen aan de basis van onze verlangens, onze competenties en ons gedrag.  Ze sturen in bepaalde contexten ons denken, doen en voelen. Elk deel heeft een positief doel voor de persoon voor ogen. 

Binnen de OCP-methodiek werken we met het deel dat het perfectionismepatroon aanstuurt.  Dit deel werkt vanuit de linkerhelft - de denkhelft - van onze hersenen.  Dit verklaart waarom perfectionisme steeds gepaard gaat met heel veel en intens denken en vaak ook piekeren.

We laten dit deel samenwerken met het vrije kind in ons.  Dit vrije kind bepaalt van bij onze geboorte ons denken, doen en voelen.  Het stelt ons als klein kind in staat om heel open en ongedwongen in het leven te staan.  Kernmerken van het vrije kind die vaak terugkomen zijn:  zich echt vrij voelen, enthousiast zijn, blij zijn,  helemaal in het moment zijn, creatief zijn (out of the box denken),  zintuigen helemaal open, denken heel beperkt. Het vrije kind staat symbool voor onze rechter hersenhelft, waar ondermeer onze  creativiteit en zelfzorg een plaats heeft.

Op het moment dat het perfectionismepatroon ontstaat - in de literatuur een overlevingsmechanisme genoemd - wordt het vrije kind als het ware weggeduwd.  Er komt een "braaf" kind in de plaats, dat beantwoordt aan de verwachtingen van zijn omgeving.

Binnen de OCP-methodiek wordt  contact gemaakt met beide delen.  We leren ze kennen en waarderen en komen tot een samenwerking tussen beiden.  Als beide delen in een echte synergie samenwerken ontstaat er harmonie en rust.  Er wordt een nieuw patroon ontwikkeld, waarvan de kern is:  "ik ben OK zoals ik ben, zowel mijn innerlijk als mijn uiterlijk"  -  ik zie mezelf graag en zorg goed voor mezelf en van daaruit sta ik in de wereld en in mijn relaties."

De samenwerking van de interne delen leidt tot een toestand die wij de 'VRIJE VOLWASSENE' noemen. Deze persoon is in staat om zich vanuit authenticiteit en spontaniiteit te verbinden met activiteiten in de wereld. De vrije volwassene is in staat om zijn energie te laten stromen en zijn wil op een succesvolle manier in te zetten. Relaties verbeteren, het verleden wordt verwerkt, de persoon heeft een groter geluksgevoel, de persoon durft zichzelf zijn, er ontstaat focus, verslavingen worden doorbroken, patronen komen onder controle, enz.