Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator websiteMethodiek | Ann Devynck

In mijn coachings werken we aan bewustwording en het verkrijgen van zelfinzicht (ANDERS LEREN KIJKEN). Met oefeningen en cases worden patronen én belemmeringen die groei in de weg staan blootgelegd, én zoeken we naar wat iemand in beweging krijgt (ANDERS DENKEN EN DOEN). Als laatste integreren én verankeren we effectieve gedragsverandering in het professionele en privéleven door opdrachten, tools  en follow up. (VERANDERINGEN TOEPASSEN EN VERANKEREN).

Mijn model | Ann Devynck

Ontwikkelingsgericht coachen

De twee basisprincipes van coaching zijn enerzijds het vergroten van bewustzijn en anderzijds het opbouwen van verantwoordelijkheid. Bewustzijn wil zeggen dat je jezelf ontdekt en bij je eigen kennis komt. Het nemen van verantwoordelijkheid voor je denken en handelen maakt dat je je meer betrokken voelt bij je handelen, hetgeen je gedrag positief beïnvloedt.

Als coach werk ik volgens de ontwikkelingsgerichte methodiek. Ik maak je bewust van de patronen die je belemmeren en de patronen die je vooruit helpen. Dit start bij de bewustwording dat je gedachten en handelingen je omgeving beïnvloeden. Je leert dat door anders te denken en te handelen, ook je omgeving anders zal reageren. Ik help je je eigen vermogen tot zelfsturing (jezelf leren leren) aan te wenden om je doel te bereiken. Daarenboven staan we stil bij je eigen identiteit en de zingeving van je bestaan.

Je ontdekt zo wat je zelf wil én wat het best bij je past. Je bent bewust en onbewust bezig met je eigen ontwikkeling. Je bent hierdoor in staat keuzes te maken die je verder helpen in je leven.

Positieve psychologie & oplossingsgericht coachen

Door op zoek te gaan naar wat positief is, wat wél werkt, kijken we samen in functie van opportuniteiten/mogelijkheden en niet vanuit beperkingen.  We maken gebruik van wat al wel werkt in het ‘systeem’ en ontdekken wat werkt om verder te kunnen groeien.

De waarderende benadering of appreciative inquiry vertrekt vanuit het waarderen van sterktes bij mensen. Het kijkt vooral naar wat er wél is eerder dan te focussen op problemen. Hierdoor kunnen mensen groeien en zich ontwikkelen. We gaan daarom altijd op zoek naar een positieve verandering.

Wetenschappelijk onderbouwd

Neuropsychologie is de psychologie die zich bezighoudt met de functies van het brein en de relatie daarvan met gedrag. De kennis en onderzoeken van de werking van het brein zijn essentieel in mijn coachings- én ontwikkelingstrajecten.

Met de Neurocognitieve gedragsmethode  kunnen menselijke relaties geobjectiveerd en begrepen worden, en kan er met grotere doelmatigheid op worden ingespeeld. Daarnaast leer je de hersenmechanismen, die actief zijn bij het nemen van beslissingen, herkennen. Je verwerft instrumenten die je helpen je gedrag te managen.

Ik leg je uit hoe je stress kan erkennen en meer sereniteit kan inbouwen om de juiste beslissingen te nemen onder druk.

Afbeelding
Ann Devynck - wetenschappelijk onderbouwde methodiek
Ann Devynck - wetenschappelijk onderbouwde methodiek

Perfectionisme coaching, een aparte methodiek

Het patroon van ‘moeten’ doorbreken, daar gaat perfectionismecoaching over. We werken volgens een aparte methodiek in op het bewuste en het onbewuste.